JM Autoškola

provozovna Kyjov

Vrácení řidičského oprávnění …

 • …po zákazu řízení,

  • …po dovršení 12-ti trestných bodů,

   • …po odnětí ze zdravotních důvodů,

 

Obsah přezkoušení:

Přezkoušení je stejné, jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích

 • praktická jízda (s vozidlem každé skupiny, o kterou žádáte)

Opakování přezkoušení:

 • Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky!

 • Pokud některou část zkoušky nezvládnete ani na podruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole v rozsahu neúspěšné zkoušky. To znamená, že pokud nezvládnete zkoušku jízdy, tak musíte absolvovat kompletní předepsané hodiny jízd, jako nový žák, pokud nezvládnete testy, tak musíte absolvovat kompletní výuku teorie atd.

 • Proto poskytujeme jednu jízdu u každé skupiny v ceně, ačkoliv nemáte povinnost absolvovat žádnou výuku ani žádné jízdy.

 

 CENÍK VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO  PRŮKAZU

Skupina

Popis 

Cena

 B

V ceně 1 vyuč. hodiny jízdy (45 minut)

1.990,- Kč

 A

V ceně 1 vyuč. hodiny jízdy (45 minut)

1.990,- Kč

 A + B 

V ceně jízdy 1+1 vyuč. hodiny (auto+moto)

2.990,- Kč

 

Vrácení ŘP po zákazu řízení

 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat, pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, uplynul více než jeden rok. (pokud neuplynul jeden rok, tak přezkoušení nemusíte podstupovat a na místně příslušném úřadu si vyzvednete svůj řidičský průkaz),

 • Přezkoušení a případné cvičné jízdy můžete absolvovat až po skončení zákazu řízení. Pokud Vám byl zbytek zákazu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je třeba doložit:

 • žádost do autoškoly  

 • posudek o zdravotní způsobilosti  

 • výpis z karty řidiče (z odboru dopravy),

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti,

 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení,

 • dopravně psychologické vyšetření (pouze dopravní psycholog) - platí od 1.7.2013,

 • vyšetření u psychologa Vám v případě zájmu zprostředkujeme

 

Vrácení ŘP po dovršení 12-ti bodů

 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat po dosažení 12-ti bodů vždy,

 • Přezkoušení a případné cvičné jízdy můžete absolvovat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, (v evidenční kartě řidiče je tento termín uveden jako 'Datum ukončení'.

 • doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní, jinak musíte absolvovat zkoušku znovu, proto je potřeba po zkoušce se žádostí o vrácení řidičáku neotálet!

Co je třeba doložit:

 • žádost do autoškoly  

 • posudek o zdravotní způsobilosti  

 • výpis z karty řidiče (z odboru dopravy),

 • dopravně psychologické vyšetření

  • od 1.8.2012 pouze dopravní psycholog,

  • vyšetření Vám v případě zájmu zprostředkujeme.

 

Vrácení ŘP po odnětí ze zdravotních důvodů

 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky,

 • Přezkoušení a případné cvičné jízdy můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

  • doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 30-ti dní

Co je třeba doložit:

 • žádost do autoškoly  

 • posudek o zdravotní způsobilosti  

 • výpis z karty řidiče (z odboru dopravy).

 Ke stažení
 Přihláška

 Posudek

  

Důležité odkazy:
 Pravidla

 Značky

 e-Testy

 

Rychlý kontakt:

Martin Tibenský
IČ: 65862457

Provozovna Kyjov

Komenského 53/4

(naproti zdravotní škole)

 

č. účtu: 232316610/0300

. 

info: 606 946 513

.

plánování jízd:

792 308 883

e-mail: 

kyjov@jmautoskola.cz

Opel Corsa Škoda Fabia Honda CBF150